Restauraties en werkzaamheden

Door Kasteeltuin Culemborg

Dat de Kasteeltuin alleen gedurende de zomermaanden is geopend voor bezoekers, wil niet zeggen dat er tijdens de wintermaanden geen werkzaamheden te doen zijn voor de vrijwilligers.

Theekoepel

Zo moest er korte termijn de theekoepel, die er al sinds 1846 staat, leeg geruimd worden. Het monumentale plafond had dringend behoefte aan een opknapbeurt. We gebruiken dit gebouwtje als expositieruimte en hebben er een dag aan besteed om de vitrines en bodemvondsten ergens anders op te slaan.

Het plafond toont diverse scheuren en had een neiging tot doorzakken. Deze winter is het plafond gefixeerd en de oude verflaag verwijderd. Het weg krabben van de oude resten tussen de ornamenten was een hele klus.

Waterput

Op de Nederhof is de waterput onderhanden genomen. Er is in de put een rooster geplaatst en er kan weer tot op de bodem gekeken worden. Voor hoelang, zullen we moeten afwachten. Hopelijk wordt hij nu niet als vuilnisbak gebruikt. Rondom de put is een loopgedeelte aangebracht van straatsteentjes.

Geschutstoren

Ook de geschutstoren is onderhanden genomen. De braamstruiken en berenklauw tierde zo welig dat het ons niet meer lukte deze binnen de perken te houden. Nu is er zo’n doorkijk ontstaan dat er vanaf de Palumbus parkeerplaats het Theekoepeltje te zien is.