Kasteeltuin Culemborg

Opgraving Poppendanstoren 1997

Door Kasteeltuin Culemborg

Opgravingen in “tuin” nieuwbouw Stadskantoor Gemeente Culemborg, 1997

Opgraving 1997

De STICHTING KASTEELTUIN CULEMBORG werd in de gelegenheid gesteld om het gebied rondom het nieuwe stadskantoor te onderzoeken of er nog belangrijke archeologische resten vast te stellen zouden zijn.
Dit betrof de binnenplaats van het oude Seminarie van de jezuïeten van het Bisdom Utrecht (1818- ca. 1930). Dit gebied staat bekend als “de Papenhoek”.

Ook bekend was dat er een begraafplaats van de jezuïeten geweest was. (inmiddels reeds lang geruimd.)

Kortom, wij, met medewerking van gemeente aan de slag.(gebruik van graafmachine met personeel). Op de plek van de huidige fietsenstalling weinig resultaat, terrein al eerder door werkzaamheden verstoord.

Nu het terrein westelijk van het oude Zusterhuijs; het voormalige kerkhof. Allang geruimd, maar toch hebben wij enige menselijke resten (paters?)aangetroffen vlak achter de tuinmuur van het perceel van de Markt.

De resten van de oude stadsmuur van Culemborg moesten ook te traceren zijn. B.v. de Kruittoren en misschien de Poppendanstoren. Zoals te zien is op de plattegrond van Johannes Blaue (ca.1650). Een wachttoren, die deze naam heeft gekregen doordat de torenwachter de naam had van “Poppendam”. In de volksmond werd dit al snel “Poppendans”. Hoe de oorspronkelijke benaming van deze toren is geweest is nog niet bekend.

Tot onze verbazing stootten wij redelijk vlak onder de oppervlakte van het huidige maaiveld niet op de Kruittoren, maar op de “Poppendanstoren” (zie foto). Na inmeting van e.a. bleek dat de verwachte Kruittoren dus moest liggen richting de “Acht Zaligheden).Na nog nauwkeuriger meting bleek dat wij de resten van deze toren nooit zouden kunnen blootleggen, aangezien deze onder de oostelijke hoek van het nieuwe stadskantoor moesten liggen.

In overleg met “Voet van Oudheusden” en de Gemeente Culemborg zijn op basis van onze bevindingen bovengronds de contouren van de Poppendanstoren aangegeven. “Voet” heeft gezorgd voor een bronzen plaquette op deze contouren. Helaas is door verticale plaatsing deze plaquette nu moeilijk te lezen door het opspattende stof en vuil.

Deze plaquette zou beter in horizontale positie op het metselwerk geplaatst kunnen worden. Het verder plan van de Gemeente voor de herinrichting van dit gebied rond deze toren is nooit van de grond gekomen. (zitbankjes op deze opmetseling).