Kasteeltuin Culemborg

Opgravingsput 35 – augustus 1990

Door Kasteeltuin Culemborg

Screen Shot 2015-07-13 at 20.36.44

Augustus 1990, put 35, opperhof, kasteel/oostzijde.

Op de voorgrond de fundamenten van de laatste ( westelijke) aanbouw, ca. anderhalve meter hoog in beeld. We zien een schuin oplopende buitenmuur, waarbij de bakstenen met de kopse kanten uitsteken. In dit gat werden vele fragmenten van 16e eeuwse kacheltegels aangetroffen, en een tiental mengkommen van de keuken.

Geheel links zien we het “oorlogsgat” met tenminste 2 secreten ( plonspleetjes).

Eigenlijk was daar de 1e opgraving in 1943. De fundamenten werden met de hand blootgelegd door de heren J. Wiggelinkhuizen, T. Ausems, P. Beltjes en de jonge archeoloog J.G.N. Renaud!

Op de achtergrond het traptorentje dat tussen 1560 en 1566 afgebroken werd om ruimte te maken voor die laatste aanbouw.